Латвия, 5 Евро 2014 Мореходное училище в Айнажи 17552

95.00 Brand New 1 In stock! Order now!

Ag 925; w: 22.00 g; d: 35.00 mm; Q: 5000; proof; KM# -.

Цена: 95.00€

  • В коробочке
  • Сертификат
  • Монета в капсуле
+ ــ